Skip to main

הפתרון של טויוטה לניהוג מרחוק – T-mote

מלגזות ליקוט הזמנות של טויוטה המצוידות במאפיין הנהיגה מרחוק של טויוטה מגדילות את פריון תהליך הליקוט, משפרות את הארגונומיה על ידי הפחתת עייפות המפעיל ותורמות לסביבת עבודה בטוחה יותר.

מהו פתרון ה t-mote הנהיגה מרחוק של טויוטה?

ליקוט הזמנות הוא פעילות חוזרת על עצמה הצורכת זמן עם עליות וירידות לעתים תכופות מן המלקטת כדי לבחור מוצרים ולנהוג את המלגזות לנקודת הליקוט הבאה. מלגזת ליקוט ההזמנות BT optio OSE250 עם תפקוד הנהיגה מרחוק מאפשרת למפעיל להניע את המלקטת לפנים מבלי צורך לשבת עליה. המפעיל יכול בפשטות לקדם את המלקטת באמצעות שלט קטן המופעל בקצות אצבעותיו. פתרון קל ויעיל זה, ללא התערבות ידנית, מאפשר למפעיל ללקט מוצרים מן המדפים ולהעבירם למלקטת.

https://youtu.be/HBxFqCBp8r0

כיצד יכול ה-t-mote לסייע לפעילות שלך?

  • פִּריוֹן

תפיסת הנהיגה מרחוק מקצרת את פרק הזמן הנדרש למחזור פעולה, ועל ידי כך מגדילה את פריון פעולת הליקוט של מפעילים ויוצרת תזרים ליקוט חלק יותר. בהשוואה למלגזת ליקוט המופעלת ידנית, השימוש במלגזות עם ניהוג מרחוק מציג גידול של עד 20% בתוספת לפריון בהשוואה למחזורי ליקוט זהים.

  • ארגונומיה

מזעור הצורך לעלות ולרדת מן המלקטת, מפחית את הסיכון לפציעות ואת עייפות המפעיל. הוא גם מותיר את ידי המפעיל חופשיות ללקט את המוצרים כיוון שמתאפשר השימוש בשלט רחוק קטן והפעלתו בקצות האצבעות.

  • בְּטִיחוּת

המלקטת מצוידת בסורקי בטיחות המגלים עצמים במרחק של עד מטר אחד לפני המלקטת וגורמים לעצירתה האוטומטית או מכווננים את נתיב תנועתה כדי למנוע את הסיכון של התנגשות ותאונות. במצב נהיגה מרחוק, המלקטת נעה במהירות של 4 קמ"ש ופנס המותקן עליה מהבהב כדי להזהיר את העומדים מסביב מתנועת המלקטת.

  • עֲלוּת

תאוצה ומהירות מבוקרים מסתכמים בשחיקה מופחתת של רכיבים חשובים, ולהארכת חיי השירות שלהם והפחתת עלות הטיפולים. שליטה בהתנהגות המלקטת פירושה גם הפחתה של 10% בצריכת האנרגיה שגם היא יכולה לתרום לחסכון בהוצאות.

יצירת קשר