Skip to main content

מדריך בטיחות בעבודה עם מלגזות

על פי נתונים בבריטניה, התרחשו בשנת 2003 כ-8,000 תאונות בהן היו מעורבות מלגזות. חלקן אף קטלניות. בחלק מהמקרים היו מעורבות מלגזות בלתי תקינות עם כשלים מכניים. אנו מגישים לכם מדריך הוראות בטיחות בהפעלת מלגזה לשמירה על כללי הבטיחות בעבודה עם מלגזות באדיבות חברת טויוטה, יצרנית המלגזות מספר 1 בעולם. בין אם מדובר במלגזה שלכם כמפעילים או במלגזה מושכרת.

 • לפי ההגדרה בתקנות התעבורה, מלגזה הינה מכונה ניידת שמחוברים אליה זרוע או תורן, אליהם מחובר מזלג או התקן כלשהו אחר לצורך הרמה ושינוע של משאות. המלגזה יכולה לפעול בשטח של מחסן, בין מחלקות, בתוך ומחוץ למפעלים. מי שמפעיל אותה נקרא: מלגזן.
 • הפעלת מלגזה עלולה להיות כרוכה בסיכונים מעצם התפקוד שלה, האופייני לציוד מכני הנדסי. מפעיל מלגזה עלול להיחשף לסיכון בסביבת העבודה מתפקוד של המלגזה ומתוצאות התפקוד שלה בסביבת העבודה כגון רעש, הרמה, הנפה, פליטת גז ועוד. מדובר על היחשפות לדלק, לרעש, מאמץ היד והזרוע, ישיבה ממושכת, תאונות ועוד.
 • חלק מהתאונות המתרחשות עם מלגזה נגרמות כתוצאה מאי ביצוע של הוראות בטיחות מפעליות, האמורות להתייחס לדרישות החוק ביחס לשימוש במלגזה. על מפעיל המלגזה ליישם את כל הכללים כפי שקבע יצרן המלגזה וכן לקיים את נהלי הבטיחות של המפעל. בתהליך של שינוע, פריקה והעמסה יש הרבה גורמי סיכון שעלולים להתלכד יחד לכדי סיכון של ממש.
 • על המלגזן להתייחס למלגזה כאל כלי הרמה וכלי רכב בו זמנית, מה שמחייב אותו למלא אחר הכללים של משרד התחבורה ויצרן המלגזה גם יחד.
 • מלגזה מחויבת בטסט שנתי במוסך מורשה למלגזות, וכן בבדיקה תקופתית של בודק מוסמך למכונות הרמה.
 • יש כמה וכמה סוגים של מלגזות, אשר לכל אחת מהן עלול להיות כשל מכאני, והיא עלולה לגרום לתאונה. תחזוקה נכונה ושוטפת עשויה למנוע מצב של כשל מכני כלשהו.
 • תאונות בהן מעורבות מלגזות מתרחשות גם נוכח תנאי השטח. כל בעל מפעל שבשטח כלשהו בתחומו פועלת מלגזה, מחויב לדאוג לתחזוקה נכונה של השטח הזה, לסמן את שפת הדרך וכן לפעול בהתאם למזג האוויר, ערפל ועוד.
 • יש לפעול בהתאם לסביבת עבודה בה פועלות כמה מלגזות יחד. יש לנקוט בכל האמצעים הנחוצים כדי להבטיח שטח בטוח עבור כל אחת מהן, ולתכנן את מסלולי ההרמה והשינוע בשטח בתיאום עמן. בנוסף יש להתאים את המהירות לתנאים בשטח.
 • מקום המיועד לכניסה של מלגזה לצורך פריקה או טעינה, ייבדק לפני תחילת העבודה. יש לקחת בחשבון את יכולת המלגזה לשאת את המטען ולפעול עפ"י המותר.
 • כאשר מלגזה עובדת בתוך נגרר, מכולה או על משאית, יש לוודא כי מנוע המשאית דומם, בלם היד במצב משוך ויש טריזים מתחת לגלגלי המשאית. כמו כן יש לבצע תיאום בין נהג המשאית ומפעיל המלגזה.
 • לכל מלגזה יש זווית מקסימלית שיפועית להרמה. במלגזה המונעת ע"י דלק או גז, השיפוע הנו 15%. יש להקפיד על תנאים אלה כדי למנוע חלילה תאונה.
 • בכל מקום בו פועלות מלגזות יש לבצע הפרדה ברורה ומוחלטת בין שטח של פריקה והעמסה, לבין שטח של הולכי רגל. הפרדה כזו עשויה למנוע הרבה תאונות.

[kkstarratings]

כל הזכויות שמורות ליוניון רכב תעשייתי בע"מ 2020 Web Development: apphill

קבלו הצעת מחיר אטרקטיבית במיוחד!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: