Skip to main

סרטונים

מלגזה חשמלית – 3 גלגלים
מלגזה חשמלית – 4 גלגלים 80V
מלגזה דיזל סדרה 8 3.5-8.0
מלגזה דיזל סדרה 8 1.5-3.5