Skip to main

האם כל אחד מורשה לנהוג על מלגזות

האם כל אחד מורשה לנהוג על מלגזות

בעל עסק שזקוק לאמצעי זמין להרמת משאות, פריקה או טעינה, ישתמש קרוב לוודאי במלגזה. אם זו הפעם הראשונה שבה אתם שוקלים לרכוש מלגזות דיזל או מלגזות חשמליות, סביר להניח שלא אתם צפויים לנהוג בהן, אלא אחד מהעובדים שלכם. אם שאלתם את עצמכם האם כל עובד יוכל להפעיל את המלגזה או שיש צורך בתנאים מקדימים, ההסבר שלהלן יוכל לעזור.

להפעלת מלגזות צריך רישיון

מבחינת מיומנויות נהיגה, אין זה מסובך במיוחד לנהוג על מלגזה. כל מי שיש ברשותו רישיון נהיגה, יוכל להשתלט על העניין ללא קושי. אבל תפעול של מלגזות מחייב יותר מאשר יכולת להסיע את כלי הרכב הזה מנקודה אחת לשנייה. יש צורך להביא בחשבון היבטים נוספים, עבודה בצורה בטיחותית, עקרונות בהעמסה, פריקה ועוד. משום כך נקבע כי רק מי שבידו רישיון מלגזה תקף יהיה מורשה לנהוג ולהפעיל כלי רכב זה.

האם מסובך להוציא רישיון למלגזה

הוצאת רישיון מלגזה איננה דבר מורכב או מסובך, אך יש צורך בכמה תנאים מקדימים. ראשית, יש צורך להגיש בקשה להוצאת רישיון. הבקשה מוגשת כיום באינטרנט, והיא נקראת טופס ירוק. שימו לב, רק מעל גיל 18 ניתן לקבל היתר להפעלת מלגזה. רק מי שעומד בתנאים (כגון אחזקת רישיון נהיגה דרגה 1 או 2) יוכל לפעיל מלגזה לאחר שיעבור קורס. הקורס איננו מסובך, בוודאי שלא למי שכבר נהג בעבר בכלי רכב כשלהו. כמקובל, הכל צריך להיות בפיקוח של משרד התחבורה, עם מבחן עיוני ומבחן מעשי.

נותנים את ההגה רק כשיש רישיון תקף

כמנהלי מפעל, מנהל עבודה, מנהל בטיחות או כל בעל תקפיד דומה, את ההגה של המלגזה תתנו מעתה והלאה רק בידיו של עובד או פועל בעל רישיון תקף. שימו לב שבניגוד לרישיון רגיל, על מנת לנהוג במלגזה כחוק יש צורך לעבור פעם בשנה ריענון. רק לאחר מכן מותר להמשיך בשגרת העבודה למשך שנה נוספת. ואגב, על מנת להפעיל מלגזות כבדות וגדולות במיוחד, נדרש המפעיל גם להיות בעל רישיון מסוג 3 (כלומר לנהיגה ברכב כבד).