Skip to main

מדריך למשטחים

מבנה שטוח המשמש למשלוח והובלה, מאפשר גם להזיז ציוד וחבילות בצורה חסכונית יותר בטוחה וארגונומית. השימוש במשטח כפי שאנו מכירים אותו כיום פותח במהלך מלחמת העולם השנייה,  משטחים עשויים בדרך כלל מעץ, פלסטיק או מתכת ובחירת המשטח תלויה בדרך כלל בעומס ובסביבה בה משתמשים.

מה גודל המשטח הסטנדרטי?

גדלים סטנדרטיים בינלאומיים לא באמת קיימים מכיוון שהגדרות משטחים, תקני בנייה וטרמינולוגיות שונות מאוד ממדינה למדינה. עם זאת תקנים לאומיים וגדלים סטנדרטיים של סניפים לא רשמיים נפוצים, לכן צרו קשר עם העמותה או הארגון המקומי שלכם.

לא כל סוגי המלגזות התעשייתיות עובדים עם כל סוגי המשטחים – הקפידו לבדוק את מידות המשטחים וגודל העומס (כולל מעבר) לפני שתציין את הדרישות שלכם למזלגות.

משקל ותכולת עומסי היחידה משפיעים על מרכז הכובד ועל הקיבולת השיורית של המלגזה התעשייתית הנדרשת לצורך ערימה.

גדלי משטחי העץ משתנים לעתים קרובות ממדינה למדינה, בהתאם לשימוש. עם זאת, גודל המשטחים הנפוץ ביותר בשימוש באירופה הוא 1200   800 X  מ"מ.

מה שאתה צריך לדעת  על המשטח האירופי?

  • על משטח EUR להשתמש לפחות 78 מסמרים מסוג מסוים הכפופים לדפוס מסמר שנקבע.
  • משקל המשטח האחרון הוא 20 עד 25 ק"ג.
  • ניתן להשתמש רק בעץ יבש, כך שהוא יקבל עובש.
  • על רגל הפינה השמאלית מוצג לוגו  .EPAL  
  • ברגל המרכזית מוצג הקוד של חברת המפיק יחד עם חתימת המאמת ושם חברת היצור.
  • על רגל הפינה הימנית מוצג לוגו EUR.

משטח פתוח  (EU, EPAL Pallet)

ידוע גם כמשטח 4 כיוונים, משטח חסום או משטח יורו

מורכב מבניית בלוקים עם לוחות תחתונים משני הצדדים ובמרכז. כניסה פתוחה דו כיוונית וכניסה דו כיוונית על פני לוחות תחתונים שנותנות אפשרות לכניסה לארבע כיוונים. מקל על שינוע כמעט בכל סוגי ציוד שינוע התעשייתיים בצדי הכניסה הפתוחים ובפינות המעוצבות ולוחות התחתונים כדי להקל על הכניסה למשטח.

סוג משטחים זה הוא סוג משטחים נפוץ מאוד באירופה (למעט בריטניה)

משטח סגור (משטח צ'פ)

ידוע גם כמשטח צ'פ, משטח כניסה 4 כיוונים, משטח בלוק, משטח לוח תחתון או משטח .GKN

מורכב מבניית בלוקים עם לוחות תחתונים מכל 4 הצדדים והמרכז. הכניסה לארבעה כיוונים אפשרית, בכל הלוחות התחתונים. מקל על הטיפול כמעט בכל סוגי המשאיות התעשייתיות אם כי לא ניתן להשתמש במזלג מעל משאית מערמת זרוע תומכת לצורך ערימה. לוחות תחתית מעוצבים מקלים על כניסת מזלגות המשאית למשטח.

סוג משטחים זה הוא סוג משטחים נפוץ מאוד בבריטניה.

משטח סטרינגר

יידוע גם כמשטח כניסה 4 כיווני, משטח בלוקים ומנשא, משטח לוח תחתון, משטח מכולת, משטח GMA (ארה"ב) או משטח CPC (CDA)

זהו קונסטרוקציית בלוק ונושא צד (עם חיתוכי מזלג). כניסה פתוחה דו כיוונית וכניסה דו כיוונית על פני לוחות תחתונים שנותנות אפשרות לכניסה מארבע כיוונים. עגלות משטחים ידניות וחשמליות מלגזונים הגשים ומלגזות יכולות לשמש להובלה אופקית.

יש צורך במזלגות בעלי חתך נמוך כמו עגלת משטחים ידנית (גובה מזלג עם חתך נמוך), או מלגזות משקל נגדי כדי להיכנס מצד הסגור של המשטח. לוחות תחתית מעוצבים מקלים על כניסת קלשוני המלגזה למשטח. סוג משטחים זה נפוץ מאוד בצפון אמריקה, אפריקה ואסיה